*TMN 15- Ban Mê Chiều (Thơ) Nhà Thơ Trần Mai Ngân (Vĩnh Long- VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

 

BAN MÊ CHIỀU

 

Chiều nay ôi... chiều nay

Ban Mê buồn quạnh vắng

Gió đưa lá vàng bay ... lá vàng bay...

Chân bước như là say

Đường Ban Mê vắng người

Tôi còn đâu môi cười

Hoa trắng xoá tâm tư... xoá tâm tư 

Ta mất nhau rồi ư ?

Chiều nay ôi...chiều nay

Dấu xưa chừng đã phai

Buồn đếm những bước dài... những bước dài

Đâu còn ai ... còn ai

Hoa cà phê Ban Mê

Thơm em mùi hương cũ

Thoang thoảng xa và gần... xa và gần

Tan phai mùa ái ân! 

Có bao giờ trở lại

Dù Xuân hay Thu, Đông

Ngày Hạ sao bão giông... sao bão giông

Tình ơi tình có không...?

 

                                  Sáng Ban Mê 22-3-2018 

                                         Trần Mai Ngân

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền