*HPH 1- Tính Gàn Điên (Thơ) Nhà Thơ Hà Phương Hoài (USA)

 

Nhà Thơ Hà Phương Hoài

 

 

 

   

Tính Gàn Điên

 

Bài hát hay, là tình ca đắm đuối,

Truyện để đời, khó thiếu chữ yêu đương

Ta biết làm thơ từ khi lên mười sáu,

Bài đầu tay chẳng thấy nói má hường!

 

Càng viết nữa, thơ ta thơ xứ mắm

Lời khô khan, ca mãi chữ “chí trai”

Nguyễn Công Trứ, ta thuộc lòng lót gối

Với anh em, ta chịu kiếp lạc loài!

 

Lên mười tám, thích đốt đèn viết kịch

Đem tâm can phơi trải chốn xô bồ

Trong đục nào, thác đổ xoáy hư vô

Hư và thực tấc gang kề biếm trá.

 

“Giấc mơ Tiên” chào đời trong nắng hạ

Được âm vang qua sóng dội Tao Đàn

Mộng tung hoành trên khắp nẻo giang san

Hăm hai tuổi xếp bút nghiên đăng lính.

 

Rừng khe Sanh thuộc lòng khắp xó xỉnh

Chiến khu C lội suối với rừng băng

Hơn bảy năm say kiếp sống ngang tàng

Nàng thơ chán, rút lui vào xó kệ.

 

Ba mươi tuổi phải thân tàn nửa phế

Ta lui về lo luống sắn nương rau

Năm năm từ Phan Thiết tới rừng cao

Mơ mộng vẫn xa nàng thơ thuở trước

 

Bảy Lăm, giòng đời trôi theo vận nước

Bế con thơ chạy trốn cõi hung tàn

Kiếp bọt bèo như con gái sang ngang

Ta chợt nhớ đến nàng thơ thuở trước.

 

Nơi trời xa nàng với ta sánh bước

Nhưng ân tình còn nặng mãi trên vai

Chẳng hơn xưa, ta luôn giữ chí trai

Thơ cũng thế, vần thơ không có sắc!

 

Tình của ta là tình yêu non nước

Nên nhạt buồn như chén rượu mất men

Ta mãi là ta, ta của gàn điên

Vì chỉ có thơ yêu trong thành thật!

 

Ta chẳng thể chuốt lời thơ óng mượt

Vẫn xoay vần ta cố gắng hoài công

Chắc rồi đây điên vẫn mãi trong lòng

Dù năm tháng đang lùi dần khung dĩ vãng.

 

                        Hà Phương Hoài 3/98

 

 

LTS 

 

 Tên thật Nguyễn Đức Trọng

Sinh năm 1940 tại Minh Hương, Hương Trà, Thừa Thiên,

Xuất thân khóa XV trường Võ Khoa Thủ Đức.

 Phục vụ tại TĐ81/BCND/LLDB, giải ngũ năm 1970, loại II miễn dịch vĩnh viễn.

Di tản qua Mỹ năm 1975.

Phục vụ trong ngành Xã hội và dạy Database tại Truman College cho đến năm 2003 thì nghỉ làm và nghỉ dạy. 

Đã Xuất bản :

Tơ vò , thơ 1992,

Cơ Trời Vận Nước, Truyện dài 2001,

Nam Quan Thương Hận, Sưu tập 2002.

Chờ Xuất bản

Trầm Bay, Truyện dài 

 Nam Quan Thương Hận II, Sưu tập.

Đã đưa lên Net sưu tập Ca dao và Tục Ngữ điện toán hóa như là một bộ Tự Điển Ca Dao và Tục Ngữ, vẫn bổ sung hàng ngày. Địa chỉ http://e-cadao.com và cũng là trang chủ trang http://haphuonghoai.net hoặc http://vietnam-on-line.com/hph

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền