*LN 14- Đổ Thừa (Thơ) Nhà Thơ Lâm Nguyễn (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Lâm Nguyễn

 

 

ĐỔ THỪA...

 

Đổ thừa những lọn mây bay 

Ghé nghiêng đồi tóc để ai say người 

Đổ thừa hương nắng ban mai

Ướp thêm quyến rũ nụ môi ngọt ngào

Đổ thừa muôn sợi mưa rào

Giăng đầy luyến nhớ dệt vào trong mơ

 

LÂM NGUYỄN

(SAIGON.VN)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền