*LN 14- Đổ Thừa (Thơ) Nhà Thơ Lâm Nguyễn (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Lâm Nguyễn

 

 

ĐỔ THỪA...

 

Đổ thừa những lọn mây bay 

Ghé nghiêng đồi tóc để ai say người 

Đổ thừa hương nắng ban mai

Ướp thêm quyến rũ nụ môi ngọt ngào

Đổ thừa muôn sợi mưa rào

Giăng đầy luyến nhớ dệt vào trong mơ

 

LÂM NGUYỄN

(SAIGON.VN)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0