*TMN 16- Mừng Chúa Phục Sinh (Thơ) Nhà Thơ Trần Mai Ngân (Vĩnh Long- VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

 

Mừng Chúa Phục Sinh 

 

Tôn vinh Chúa dù con ngoại đạo

Người hy sinh trên thập giá cao

Lời thứ tha nhân loại bàng hoàng

Ngài sống lại sau ba ngày chết

Hãy tin nhau và tìm đi tới

Quỳ dưới chân xưng tội cùng Ngài

Xin ân sũng đạo Trời chân thật

Để ta thấy cuộc đời như mật

Ngọt từ hoa từ trái hôm nay...

Hân hoan suy niệm ta mừng Ngài

Và nhận lấy hồng ân vinh phước

Người cạnh người niềm tin ao ước

Bỏ dối lừa nguy hại lẫn nhau

Chúa đã về và ngự trên cao

Rãi hương thơm trong vườn nhân loại

Sống trong lẽ cuộc đời tươi mới

Người với người chỉ nói yêu nhau...

 

                               Cho ngày lễ Phục Sinh 1-4-2018

                                            Trần Mai Ngân

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền