*TRT 1- Tuyển Chồng (Thơ) Tác Giả Trúc Thanh (VN)

 

Tác Giả Trúc Thanh

 

 

TUYỂN CHỒNG

 

Đã chán cảnh phòng không gối chiếc

CÁ THÁNG TƯ em quyết tuyển chồng 

Để thuyền cập bến cho xong

Độc thân vui tính mếch lòng chị em

Khi mấy lão cứ gièm cứ phá

Lúc vài chàng nói ngả nói nghiêng 

Mặc dù cũng có chút duyên 

Nhưng thơ lãng mạn sợ phiền lòng nhau

Em chỉ muốn buồng cau, khay rượu 

Với họ hàng đầy đủ lễ nghi 

Hồi môn chẳng dám đòi gì

Một đôi nhẫn cưới loại chi gọn vừa

Vài mâm quả lưa thưa trà bánh 

Một đôi đèn khỏi lạnh tổ tiên

Khỏi lo bông, lắc, dây chuyền 

Khỏi lo phụ cổ tốn tiền nhà trai

Đây lời nhắn nếu ai dự tuyển 

Phải đức tài, nói chuyện khiêm cung

Không giàu nhưng quý chữ trung

Cũng không trọng việc cao, lùn, trắng, đen

Không cần biết người quen kẻ lạ

Gặp khó khăn vội vã đỡ đần 

Chọn người có nghĩa có nhân

Chứ em không chọn kim ngân bạc vàng

Nay kêu gọi mấy chàng lãng tử 

Còn một mình đến dự cho vui

Thơ đề xướng họa...hên xui 

Đức tài tuyển chọn ngọt bùi cùng em

 

Trúc Thanh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền