*HHC 4- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hà Huyền Chi (USA)

 

Nhà Thơ Hà Huyền Chi

 

 

01. Sao Đành Lãng Quên

 

Mưa đi mưa tới

Em buồn em vui

Con tim nhức nhối

Tình xa vời vời

 

Duyên đi duyên tới

Anh chờ, em mong

Duyên ngoài tay với

Đời quay mòng mòng

 

Em xa, rượu gần

Đâu rồi chính tâm

Em là cõi hạnh

Cũng là sầu lâm

 

Hôn em một lần

Thơm môi nhiều tuần

Hương còn ngan ngát

Quãng ngày trầm luân

 

Hát nữa đi em

Những lời gắn bó

Những lời uyên nguyên

Cho lòng mưa gió

 

Rót nữa đi em

Cho đầy chén nhớ

Cho đầy chén quên

Là duyên, là số

 

Xa nhau ngàn ngày

Thương yêu còn đầy

Gặp mà chưa gặp

Say còn chưa say

 

Được nằm trong mất

Vui ngoài cơn đau

Giữ lòng chân chất

Gìn đời cho nhau

 

Mưa đi mưa tới

Xanh chiều, tím đêm

Duyên xưa duyên mới

Sao đành lãng quên?

 

hahuyenchi

 

 

101. How can we forget? 

 

 The rain comes and goes 

 You are sad and happy 

 My heart aches daily 

 Love is far away 

 

 Swinging by is fate 

 As you long, I wait 

 Destiny sprawls out of reach 

 While life spins around 

 

 Distant you are, 

 But near is the brew 

 Where is virtue 

 You are felicity 

 In a forest of woes 

 

 The onetime kiss 

 Lingers for weeks 

 Its fragrance pervades 

 Loaded with misfortune 

 

 Sing more, o darling 

 To praise togetherness 

 Sincerity and fairness 

 Love is never ending 

 

 Pour out some more 

 To fill the longing cup 

 Drop forgetfulness 

 Hailing our luck and fate 

 

 Away from you 

 Love is still brimming 

 Have we, or not met 

 Am I exalted or not yet? 

 

 Salvaging what is lost 

 Rejoicing over pain 

 Let's stay from all stains 

 Safeguarding our lives 

 

 The rain comes and goes 

 In blue afternoon 

 And purple night 

 Reflecting on past love 

 Or recent affection 

 How can we forget? 

 

 English version by baongoc

 

102. Nắng Mưa

 

Em như vạt nắng hiếm hoi

Ghé vùng mưa lạnh, thăm trời cao nguyên

Không dưng nắng giận đồi nghiêng

Bóng mây nghi hoặc giăng trên sông thề 

Dưng không mưa gió não nề

Nắng đi biền biêt có nghe buồn rừng 

Bên trong nỗi nhớ đắng lòng

Có cơn mưa lũ mênh mông xuống đời

 

hahuyenchi

  

102. Sun And Rain 

 

Like a rare sunray 

You stop by the rainy place 

On the cold mountain side 

Suddenly, in anger the world slides 

While dark clouds hover 

On vows made by the river 

The storm breaks out without sign 

Gone is sunshine, 

Plunging the forest in sadness 

Within bitter longings 

A diluvian rain falls on our fondness. 

 

English version by baongoc 

 

103. Tango Mầu Xanh

 

Chiều đầy Tango lòng rừng xanh mưa

Em về trong gió nhớ thương vô bờ

Nghìn chiều bơ vơ đàn lòng tương tư

Nhớ người phương ấy hắt hiu đợi chờ

Tango ngùi thương Tango vào yêu

Ngất ngây vòng ôm đắm say lưng chiều

Hoá thân thành sông trôi về biển hạnh

Hoá thân thành mây ta cùng phiêu diêu 

Tango mầu xanh Tango mùa hoa 

Đóa môi hồn nhiên ướp men rượu già

Trói em vào ta trăm vòng nhã nhạc

Trói ta vào em một đời hoan ca

Chiều đầy Tango nhẹ nhàng chân đưa

Như lời ca sóng thiết tha không ngờ 

Có em và anh làm đầy Tango

Có anh và em làm đầy cơn mưa

Nghìn chiều bơ vơ đàn lòng tương tư

Nhớ người phương ấy hắt hiu đợi chờ

 

hahuyenchi

 

 

103. Blue Tango

 

One afternoon in blue Tango

In love you are, in wind and rain

So lonely, chords are playing

O dear sweet soul, deeply longing

Wonder Tango, lovable tune

Passionately in the embrace

We are rivers flowing in bliss

And clouds gliding in the high sky

O blue Tango, the dance of youth

Your lips so fresh brushed with aged wine

A thousand notes tie you in me

I offer you a life in glee.

The afternoon in Tango steps

The song of waves is so luscious

Falling on us, so melodious

The blue rhythm and the long rain.

So lonely, chords are playing

O dear sweet soul, deeply longing.

 

English version by baongoc

 

 

104. Tế Nhị

 

Thư em viết giữa hai hàng

Viết như chưa viết, buồn càng buồn hơn

Lập lờ giữa trắng và đen

Giữa không và có đôi bên bình tài

Luận về đúng đúng , sai sai

Sao Hôm cười gượng, sao Mai cười trừ

 

hahuyenchi

 

 

104. Discretion 

 

In between your lines 

Some thoughts are expressed, 

Not others, plunging me in deep stress. 

I dwindle between black and white 

With have and have-not equally divided. 

Rambling on correct or wrong, alas 

Evening Star smiles, Morning Star laughs.

 

English version by baongoc

 

105. Nghiêng Vai

 

Mù mù tịch tịch lối rừng

Thênh thang bước nhớ ở cùng bước quên

Đâu là cõi hạnh, cội phiền

Nệm rơm, gối cỏ hư huyền trăng soi

Sáng nay nghe giọng chim vui

Nghiêng vai chợt thấy gánh đời nhẹ tênh

Dường như em chỉ yêu mình

Trong gương nào thấy bóng anh đâu nào

 

hahuyenchi

 

105. Swaying my shoulder 

 

In the deep forest 

The walk in forgetfullness 

Ends in the lane of remembrances 

Where is felicity or sorrow 

Languorously, the moon shines 

On the straw bed and grass pillow 

This morning, catching your voice’s candor 

Swaying my shoulder 

I feel life’s lightweight 

You seem to love only yourself 

Am I reflected in your mirror? 

 

English version by baongoc 

 

106. Cội Buồn

 

 Chiều đi cây ngẩn ngơ chiều

Nhớ người không nhớ hắt hiu cội buồn

Tập quen cùng nỗi cô đơn

Uống hoài thuốc lú quên còn chưa quên.

 

hahuyenchi

 

106. Source of sadness 

 

At day's end, trees are sad 

Missing you who are so detached 

With solitude, I learn to live 

For so long taking the medicine 

Trying to forget, the potion is ineffective. 

 

English version by baongoc

 

107. Thôi Thì

 

Vinh Nhục Có Nhau

Đêm qua bé nhớ anh không?

Sáng anh thức giấc nghe lòng lạnh đơn

Đã cùng hẹn biển thề non

Bé đừng tính thiệt so hơn đời này

Anh thôi trốn nhủi trong say

Bé đừng ghen sảng những ngày xa đau

Thôi thì vinh nhục có nhau

Bặm môi cùng quẩy gánh sầu mà đi/.

 

hahuyenchi

 

107. Together In Triumph And Loss 

 

Last night, darling, did you miss me? 

Upon waking, I feel lonely 

We have promised to stay united 

Don’t calculate the odds in this life 

In drinking, I refuge no longer 

Don’t be jealous aimlessly 

In triumph and loss, together 

Let’s brace and carry 

The load of sorrow away. 

English version by baongoc 

 108. Tình Cờ

Hôm qua nắng lụa sáng rừng

Hôm nay trời bỗng lạnh lùng giăng mưa

Nhớ em, nhớ đủ bốn mùa

Em như mưa nắng tình cờ ghé ngang.

 

hahuyenchi

 

108. Unexpectedly 

 

The silky ray illuminated the forest yesterday 

Today, all is cold and rainy 

Missing you all through the four seasons 

You are like the sun and rain 

Dropping by unexpectedly. 

 

English version by baongoc 

 

 

109. Sống Đau, Chết Dở

 

Tuổi xanh Mũ Đỏ thiên thần

Sống hùng, sống mạnh đâu cần sống lâu

Tuổi chiều trắng tóc bạc râu

Nhớ em chết dở, sống đau từng ngày.

 

hahuyenchi

 

 

109. Alive with pain, suspended in death 

 

During my youth, a Red Beret angel 

Intrepid in action, strong in health 

Carefree about living or dying 

In graying years of fate, 

I miss you each day, 

Alive with pain, suspended in death. 

 

English version by baongoc 

 

110. Nhốt Sóng

 

Sau khuôn cửa bình thường

Chiếc lồng nhiều ô vuông

Giam biển trên thân biển

Nhốt thuyền mê sóng cuồng

Những ngọn triều nước mắt

Trải dài tới hư vô

Theo nụ cười héo hắt

Sầu lặng lẽ xô bờ

Ngàn vỏ chai đã thả 

Những lời tình thuỷ chung

Nhốt ngã, trong vô ngã

Giam ta trong bão lòng.

hahuyenchi

 

110. Enclosing the Waves 

 

Behind the ordinary gate 

The cage has multiple windows 

Locking the sea within the sea 

Shackling the boat of love 

With waves so passionate 

The tide brings currents of tears 

Spreading to infinity 

Along the wrenching smile 

Sorrow breaks on the shore silently. 

Thousands of glass bottles were released 

Words of love and fidelity 

Enclose myself in non-identity 

In an internal storm of captivity. 

 

English version by baongoc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền