*TĐ 91- Về Lại Bến Tương Sầu (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Về Lại Bến Tương Sầu

 

Chiều nay về lại bến tương sầu

Giữa mùa tháng bảy, giọt mưa ngâu

Con đò còn đó, người đâu nhỉ ?

Bến vắng, chiều hoang , nước nhuộm mầu

Cô đơn tôi đứng nhìn ngơ ngác

Một cõi đi về. Sao xót xa

 

Ngày ấy tôi đi nước bạc ngà

Con đò lắm khách, vạn người qua

Hàng tre xanh ngát ven theo lối

Nay cũng thưa dần xa cách ta

 

Chiều nay về lại bến xưa, nhà

Để nghe cô gái hò, mái đẩy

Muốn nhìn tóc búi, dáng hay hay

Được xem má lúm cười trong nắng

Nhưng nào còn nữa. Hỡi người đi.

 

Thủy Điền

 06-04-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền