*HHC 5- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hà Huyền Chi (USA)

 

Nhà Thơ Hà Huyền Chi

 

 

121. Tình yêu, Tình Nước 

 

Gần nửa kiếp tha hương sầu nhớ 

Em tặng cho ta nắm đất quê nhà 

Khóm tiểu trúc từ đền Hùng quốc tổ 

Đất Tản Viên còn ẩm mạch sông Đà 

Em tặng cho ta cỏ gai dị thảo 

Từ miền bất ưng héo ruột khô da 

Triệu kẻ lưu vong vun trồng hoài bão 

Sẽ một ngày ta đòi lại quê ta 

Em tặng cho ta cổng tam quan rêu phủ 

Nhớ đình làng cột mít sơn then 

Nhớ giếng chùa, nhớ cây đa cổ thụ 

Che rợp tuổi thơ bom đạn, nghèo hèn 

Em tặng cho ta đường tầu hoang phế 

Ta chở tình yêu ì ạch tiến lên 

Những ga hẹn hò đã trăm năm trễ 

Tàn đời chưa qua dốc mỏi dặm phiền 

Em tặng cho ta mảnh tim bồ tát 

Ta thiền hôm nay, phá giới hôm mai 

Nắm đất em cho sầu lên tiếng hát 

Gợi nhớ quê xưa thốn dạ quan hoài 

Tình yêu em cho dễ gì lại quả 

Sông núi thân thương ngày một hao mòn 

Bạo quyền gian manh đốn hoài không ngã 

Ta còn gì đâu ngoài tấm lòng son 

Nắm đất em trao, cốt tro tổ quốc 

Bốn-ngàn-năm xưa lọt kẽ tay khô 

Cạn láng đời cho tình yêu, tình nước 

Còn mái sầu riêng như tóc bạc phơ 

hahuyenchi

 

 

 

121. Loving you and the country 

After half a sad life in exile 

You give me a clod of earth from home 

The bamboo cluster from the ancestors’ temple 

Da river imbibing soil from the Tan mountain. 

You give me the wild grass on the sideway 

From the unsettling region so arid 

Millions of emigrates with their deepest wish 

To relinquish the fatherland one daỵ 

You give me the mossy tripartite gate 

I recall the village temple with its columns 

The pagoda well, the secular banyan-tree 

Providing shade during my childhood amid guns. 

You give me decrepit railroads 

Where to carry my love arduously 

Waiting for the perennially late trains 

Not overcoming treacherous bends 

You give me Buddha’s heart 

I meditate today, then sin to-morrow 

The clod of earth bursts into a tune 

Reminiscing of the beloved country 

The love you give me is so vast 

Motherland grieves in destitution 

Injustices and lures are hard to eliminate 

I have nothing besides an ardent heart 

The clod of earth you give, ashes from the land 

Four thousand years gone through dry hands 

I have exhausted life loving you and the country 

Still remain my own sadness and gray hair. 

English version by baongoc

 

122. Cuối Tầm

 

Hai ngón tay trong hố mắt lờ đờ

Ngón cái trám miệng ta gàn bướng

Ta thảy cái đầu ta lông lốc quay lơ

Em cuối tầm, những vỏ chai ngất ngưởng

Ta móc đầu ta liệng giữa cuộc vui

Đầu khô khốc lăn vào hố thẳm

Dù có hay không căn đo đường nhắm

Ta bẹo hình, lái gió cũng công toi

Ném đầu ta 18 năm lửa đạn

Rồi phút cuối cũng lăn ngoài bể dâu

Rồi lịch sử khép một trang bi thảm

Cho đời buồn mở vội ngàn trang đau

Ta thả đầu ta trên dòng tình ái

Được phù du và mất mát sông dài

Trong tuyệt vọng ta còn lăn, lăn mãi

Cuối tầm, em và khật khưỡng vỏ chai

hahuyenchi

(Bowling)

 

122. Down the Alley

Two fingers in the eyes of the ball

The thumb sealing my lips

I throw my head as a rock

Down the alley you are, bottles in havoc

Grasping my head to whirl at the party

A dry ball rolling to a deep abyss

In calculated or random trajectory

Forcing fate or wind is helpless.

For eighteen years hit on the warfront

Coming to an end on the sea of changes

Closing a tearing chapter in history

To open a book of grief sorrowfully

Throwing my head on the love-front

Gaining the superficial, losing the main stream

In despair, I still roll as a rock

Down the alley you are, bottles in havoc.

English version by baongoc

 

 

123. Bạc Hồn

Trái tim bỏ giữa bình sa

Tháng Tư chảy máu, ngày già quạnh hiu

Đau quê tàn mạt tiêu điều

Cắt rừng, nhượng biển quê nghèo nghèo thêm

Nỗi hờn vong quốc còn nguyên

Sau hai thập kỷ nhớ quên báo đời

Lá gan ngâm rượu xứ người

Thương quê thắt ruột, thương tôi bạc hồn

hahuyenchi

  

123. Devastation 

My heart left at the battlefield 

Bleeds during April, lonely in fall days 

With painful thoughts for the torn country 

Impoverished by splits of forests and seas. 

Hatred towards transgressors still fumes 

After three decades sorting through feelings 

My liver steeped in pure intoxication 

Growls in love for the land and me 

In utmost devastation. 

English version by baongoc 

  

124. Đêm Rừng 

Tình xa dường đã bớt xa 

Sông vây núi chắn cũng là có nhau 

Bây giờ tính chuyện mai sau 

Chăn đơn chợt ấm gối sầu chợt vơi 

Lửa tin thắp ở bờ môi 

Đủ hong tình lỡ sáng soi đêm rừng 

hahuyenchi

124. The Forest Night 

Love far away seems closer 

Together amid mountains and rivers, 

We plan for the future 

The lone couch feels warmer, sadness dissipates 

The flame of faith burns your lips 

Kindling love to illuminate the forest night. 

English version by baongoc 

 

 125. Quê Và Em 

Khoảng Cách Ngàn Trùng 

Vậy mà cũng nửa kiếp lưu đầy 

Kiếp trâu già cong lưng kéo cày 

Kéo nhục nhằn miếng cơm manh áo 

Kéo tả tơi tất bật từng ngày 

Vậy mà cũng lá hoa giao tình 

Cũng hờn ghen trăng gió rêm mình 

Em và ta từng ngày cút bắt 

Chén tận vui và chén điêu linh 

Vậy đó đời trên yên, dưới ngựa 

Vậy đó tình lên men, bão bùng 

Quê còn mạt sau mùa binh lửa 

Quê và em, khoảng cách ngàn trùng 

Sao chẳng chết những ngày trận mạc 

Chẳng chìm xuồng cùng tháng Tư đen 

Em làm biếng quên cười, thôi hát 

Thôi nồng nàn như thuở mới quen 

Trên đỉnh dốc ngó đời lăn xuống 

Thấy người hèn áo gấm về quê 

Đã phai chưa lời thề, lý tưởng 

Thấy cơ hồ mình nói, mình nghe 

hahuyenchi  

125. The Country With You, So Afar 

Half a life in exile has passed 

Fate of a laborer working 

Arduously for a living 

Pulling the load day after day 

We still share love 

Amid bouts of jealousy 

Playing hide and seek 

Enjoying bliss and bitterness 

Life still goes on 

Love in apotheosis and storm 

The country, destitute after the war 

With you, is so afar 

Why not die on the warfront 

Sink with the boat that black April month? 

You forego singing and laughing 

Losing the ardor of the first encounter 

From the high slope, life scrolls down 

To the unloyal adorned for homecoming 

Oaths and ideals are fading 

I am alone to hear my words. 

English version by baongoc 

 

 

126. Sầu Lên Tiếng Hát 

Lần đầu trong tay giữa rừng kẻ lạ 

Thấy gì đâu em dưới mắt không người 

Em từ sao Hôm, anh từ sao Hoả 

Lần đầu trao hôn sao rụng mù trời 

Tình vào thiên thu, đời vào mưa gió 

Cấy nhẹ trên vai dấu răng phong trần 

Mai dù xa nhau xa thiên đường lỡ 

Mãi còn trên da một đóa phù vân 

Một lần gặp đây một lần trao thương 

Một lần cùng say trời đất hoang đường 

Mai rồi chia tay mong gì gặp lại 

Có trong đời thường nỗi đau phi thường 

Hơi thuốc, hơi em thấm sâu buồng phổi 

Từng giọt cà phê nhểu xuống sầu miên 

Trắc trở trăm bề nói làm sao nói 

Sẽ ngàn đêm sâu thắp ngọn buồn riêng 

Còn gặp lại chăng, đời này kiếp khác ? 

Dây oan trăm vòng ai gỡ cho ra 

Chia tay ngậm ngùi sầu lên tiếng hát 

Mắt chẳng nhìn nhau mắt cũng lệ nhoà 

hahuyenchi

 

126. Song of Sadness 

The first time in our arms among the crowd 

What do you see above the mass? 

You from the Evening star, I from the Fire comet 

Our first kiss drew stars on the firmament. 

Love in eternity, life in vicissitude 

Left imprints on our shoulders 

Even away from the lost paradise 

Still blooms the fleeting affection flower. 

One expression of love at this encounter, 

Ecstatic manifestation ever 

To morrow is separation 

With bleak chances of reunion 

Immense pains soar from ordinary lifẹ 

Tobacco smoke and your scent penetrate in me 

Black coffee drops on vast sadness 

Myriads of hardships to overcome 

Our woes will linger for years to comẹ 

Will we see again in this destinỷ 

So entangled we are, in this world 

Sad are the farewell song and words 

Tears cover our eyes, 

Though not looking at each other. 

English version by baongoc 

 

127. Cơn Giận Báo Đời 

Trăng treo trên ngọn tùng già 

Gió gây gấy lạnh trên da phong trần 

Em xa nhưng rượu thật gần 

Lá gan bán mạng, cái tâm bán trời 

Na theo cơn giận báo đời 

Đặt trên chiếu bạc hồ vơi lại đầy/. 

hahuyenchi  

127. Useless Anger 

The windy moon hung on the cedar 

Reflects on the skin that shivers 

You are afar, but the ferment is near 

Ruining my health with the liver, 

The soul with my heart. 

Why tag along this useless anger 

As ante on the gambling table, 

Good luck, bad luck again recurs. 

English version by baongoc 

 

128. Em Đi Vội Vã 

Như Em Đến 

Quanh quất trong đầu một dáng em 

Nhớ trong cơn tỉnh nhớ trong men 

Đêm qua em đến khi sao mọc 

Ta ngỡ ngàng như gặp Giáng Tiên 

Em chuốc cho ta chén tận vui 

Nghe ran pháo nổ dưới chân đời 

Trên môi hạnh phúc thơm hồng cốm 

Rạng rỡ tình yêu ở mắt người 

Bên suối trầm tư thoảng gió đàn 

Em cười em nói thật hân hoan 

Trăng từ sơ cổ về trong chén 

Đêm ngọt ngào trôi giữa địa đàng 

Khi núi liền sông sôi dưới nguyệt 

Trăng tan ngàn mảnh rụng theo mưa 

Em đi vôi vã như em đến 

Ta với canh dài tiếc ngẩn ngơ 

hahuyenchi  

128. As Suddenly as You Came 

In me lingers a glimpse of you 

In sobriety or drunkenness 

As the stars rose last night 

The Fairy-on-Earth* caught me by surprise 

You offer me the cup of enjoyment 

With fireworks echoing at life’s end 

On your lips float fragrant thoughts of reunion 

With love sparkling in your eyes 

To accompany your musings, notes vibrate 

Passionately, your voice resonates. 

The moon shines in the cup from early times 

Softly the mellow night glides 

In this earthly paradise. 

Mountains and rivers are aroused in the moonlight 

Shattered in pieces, the aster falls like rain 

Departing as suddenly as you came 

You left regrets with me in the long night. 

English version by baongoc 

* Fairy walking out of a painting to encourage scholarly pursuit in the husband, according to the wife’s wish.

 

129. Buồn Mưa 

Ta một mình thả bộ dưới mưa 

Đời nhúng nước nhiều phen tầm tã 

Buồn vui chi rồi cũng sẽ khô 

Quen phiền muộn vì em như đã 

Có hay không cây dù tào lao 

Vẫn bì bõm lội trong nỗi khổ 

Hứa cho nhiều giữ được là bao 

Vẫn lênh chênh trên đầu ngọn gió 

Ta đứt ruột nghe lời em trách 

Nghe bao lần em doạ buông tay 

Vẫn hai đứa hai dòng ngăn cách 

Sóng từ em ngàn lớp sóng đầy 

Không mở nữa cây dù vô dụng 

Níu áo nhau dường cũng dư thừa 

Sớm rả rích hay chiều cuồng lộng 

Lấy buồn mình hong ấm buồn mưa/. 

hahuyenchi

 

129. Longing for You 

Alone, I stroll under the rain 

Throughout life many times drenched 

In joy or sadness, the world goes on 

I am used to woes from yoụ 

Does the umbrella shield out rumors? 

I wade in a sea of sorrows 

So many promises unkept 

Still dangle at the wind’s edgẹ 

I am hurt by your blames 

Threats to no longer care 

Still we follow separate lanes 

With waves rolling you from mẹ 

The umbrella has no use 

We hold on each other in vain 

In the late storm or early dripping rain 

I use sorrow to soothe longing for yoụ 

English version by baongoc 

 

130. Đèn Trời 

Rừng khuya lấp lóe ánh đèn 

Nhà ai thao thức tàn đêm lạnh lùng 

Có chăng tâm sự đắng lòng 

Đêm đêm thắp nến ngồi hong nỗi buồn? 

Suối khô nhớ trận mưa nguồn 

Nước trôi thảng thốt vẫn còn muốn trôi 

Có không một ngọn đèn trời 

Soi ta tháng núi ngày đồi nhớ nhau 

hahuyenchi

 

130. Celestial Lamp 

In the dark forest, the lamp vacillates 

Through the cold night you are awake 

Full of sorrows so bitter 

To confide by the candle that flickers. 

The dried source recalls the shower 

The serene flow runs its course 

In the night is the celestial lamp 

Illuminating long days and months 

Away from each other. 

English version by baongoc 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền