*LN 16- Trăng Trối (Thơ) Nhà Thơ Lâm Nguyễn (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Lâm Nguyễn

 

 

TRĂNG TRỐI .!

 

(Nhân sự kiện bỏ hủ tục đốt vàng mã )

 

Khi tôi chết xin người đừng xả rác

Giấy đầy đường mà bảo bạc âm ty 

Theo gió bay trông thật chẳng ra gì

Tự tố cáo mình man di , nhếch nhác

Khi tôi chết xin người đừng bôi bác

Đốt gởi tôi , nhà cửa hoặc áo quần

Sao không gởi cho tôi thuần mỹ nữ

Để bù vào khi sống giữa trần gian ?

 

LÂM NGUYỄN

(SÀI GÒN .VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0