*LN 16- Trăng Trối (Thơ) Nhà Thơ Lâm Nguyễn (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Lâm Nguyễn

 

 

TRĂNG TRỐI .!

 

(Nhân sự kiện bỏ hủ tục đốt vàng mã )

 

Khi tôi chết xin người đừng xả rác

Giấy đầy đường mà bảo bạc âm ty 

Theo gió bay trông thật chẳng ra gì

Tự tố cáo mình man di , nhếch nhác

Khi tôi chết xin người đừng bôi bác

Đốt gởi tôi , nhà cửa hoặc áo quần

Sao không gởi cho tôi thuần mỹ nữ

Để bù vào khi sống giữa trần gian ?

 

LÂM NGUYỄN

(SÀI GÒN .VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền