*NK 9- Chùm Tứ Tuyệt Gởi Các Văn Nghệ Sỹ (Thơ) Nhà Thơ Nguyễn Khôi (Hà Nội- VN)

 

Nhà Thơ Nguyễn Khôi

 

 

CHÙM TỨ TUYỆT GỬI CÁC VĂN NGHỆ SĨ

        (Nhân Đại hội VHNT Thủ Đô - 12)

                          

*1- Đeo bám mãi , chần chừ chưa  Đại Hội

Nhân sự "chờ"/ tranh chấp... đợi TRÊN "phê" (1)

Già khú đế không chịu nhường bọn trẻ (2)

Nghệ sĩ ư  ? nghe tiếng đã chán phè...

                         

*2- "Văn nghệ sĩ"... Đảng / Dân nuôi béo ú

Chỉ có tài "chém gió" vượt Thánh thần

Quá "tam thập"... vẫn chưa hề cai sữa (3)

Cứ "bú" hoài bầu vú "thuế" của dân ?

                         

*3- Là "Nhà văn" không sống bằng ngòi bút

Lại "đeo lon", bám Chức... sống đình huỳnh

Thơ với Truyện nhạt phèo mùi nịnh bợ

"Giải thưởng" hoài / chia chác... tự vinh danh !?

                         

*4- Là "Họa sĩ" vẽ tranh treo xó bếp

chờ Tây mua... ăn bám Vợ mánh mung ;

Là "Hát sĩ" nào "Nhân dân" / Ưu tú

Như Giáo sư/ Tiến sĩ... rẻ hơn Sung...

                         

*5- Ôi Đất Nước 32 năm "Đổi Mới"

Đã sang thời "Công nghiệp 4 chấm không"

Mau lai tỉnh hỡi các Văn Nghệ sĩ

Vào @ sáng tác để nuôi thân ?!

 

                           Hà Nội 20/4/2018

                           NGUYỄN KHÔI

-----

(1) Đã quá Nhiệm kỳ hơn 2 năm, nay mới Đại Hội...Thành Ủy đã "phê chuẩn"/ giới thiệu  Nghệ sĩ hát chèo Quốc Chiêm làm Chủ tịch Hội ( lại nhớ câu thơ xưa "Vua chèo còn chẳng ra chi/ Quan chèo thì cũng khác chi thằng hề" ..." !?!)

(2) BCH cũ 25 vị , từ Nhà thơ Bằng Việt (đa số từ 70 - gần 80 tuổi)

không chịu rút lui, vẫn cứ Tự giới thiệu vào BCH mới..."bầu" chưa rõ kết quả...?

(3)Tam thập nhi lập... nay đã 32 năm mà các HỘI  vẫn sống bằng "bao cấp"/ tiền thuế của dân.

                                            

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền