*TĐ 98- Giọt Nắng Chia Đôi (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Giọt Nắng Chia Đôi

 

Nón che giọt nắng chia đôi

Giàn hoa trước ngõ tỏ lời thở… than

Người sao, sao quá vội vàng ?

Bước nhanh, giấu mặt để chàng buồn hiu

Bao năm theo dấu đường chiều

Đơn phương, cô lẻ quá nhiều xót xa

Muốn lần cùng được người ta

Kề vai, sánh bước thế mà cũng không

Sao em đành nỡ phụ lòng

Nón che giọt nắng hai dòng…..lệ rơi

Bao giờ tôi được người ơi ?

Đường về có kẻ cùng tôi thì thầm.

 

Thủy Điền

 21-04-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền