*BT 3- Soi Ếch (Thơ) Nhà Thơ Bửu Tùng (USA)

 

Nhà Thơ Bửu Tùng

 

 

Soi Ếch

 

 Mưa về ếch nhái nhảy lô nhô

Muỗi xứ U Minh nở phía hồ

Gót bẩn loang thềm dơ mái đẹp

Kim dài hút máu đỏ da khô

Ganh vườn vạn thọ mồm tru tréo

Gặp đám rong rêu mắt bắt bồ

Khí đá chong đèn soi ánh tỏ

Ra đồng kiếm đập bỏ vào xô

 

Bửu Tùng

24/4/2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền