*LHT 70- Thuở Ấy Yêu Anh (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Thuở Ấy Yêu Anh

 

Nhớ ngày ấy, tuần nào em cũng đến

Chủ nhật hồng chờ trước cổng Quang trung

Đón anh ra, rồi hai đứa cùng chung

Nắm tay dạo qua mấy hàng Dương liễu

Nhớ ngày ấy, đôi ta còn niên thiếu

Anh mới vừa mười chín tuổi tròn trăng

Phải gác bút giả từ thời áo trắng

Theo tiếng gọi........ anh đi vào quân ngũ

Khi quê nhà còn vướng bận ưu tư

Em cũng thế, tuổi xuân vừa đôi chín

Đang biết yêu là vội...... cách người tình

Chưa Vu quy mà xách giỏ, xách quà

Còn con gái, .......cứ ngỡ mình như đã..........!

Nhớ ngày ấy. Ôi ! Sao mà tình thắm

Đẹp vô cùng và nhớ mãi trăm năm.

 

Lệ Hoa Trần

02-05-2018

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền