*WI 4- Người Tình Ảo (Thơ Vui) Web Inhaber (GER)

 

Web Inhaber

 

 

Người Tình Ảo

 

Hallo! Hallo! Ai Đấy ?

Vâng, vâng anh đây

Em có khỏe không ?

Em đang khóc ròng

 

Tại sao? Tại sao?

Vì anh nói láo

Hứa rồi không đến

Chờ mãi xanh xao

 

Xin lỗi. xin lỗi

Anh sẽ đến ngay

Hãy để mặc tôi

Xin chào vĩnh biệt

 

Xin hẹn kiếp sau

Hỡi người tình ảo.

 

Web Inhaber

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0