*TĐAM 26- Một Mình (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Hóc Môn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

MỘT MÌNH

 

Rót tôi ,

Vào chén rượu này

Đời nghiêng ngả

Mấy lần say...

Với mình !

Cười khan , 

Một tiếng...

Buồn thinh !

Rớt trong hiu quạnh...

Chút tình nào vương ?

Rót tôi ,

Vào cõi vô thường 

Nhớ ,

Quên .

Thì cũng về thương lấy mình !

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM.VN)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền