*TĐAM 26- Một Mình (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Hóc Môn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

MỘT MÌNH

 

Rót tôi ,

Vào chén rượu này

Đời nghiêng ngả

Mấy lần say...

Với mình !

Cười khan , 

Một tiếng...

Buồn thinh !

Rớt trong hiu quạnh...

Chút tình nào vương ?

Rót tôi ,

Vào cõi vô thường 

Nhớ ,

Quên .

Thì cũng về thương lấy mình !

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM.VN)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0