*TMN 19- Đêm (Thơ) Nhà Thơ Trần Mai Ngân (Vĩnh Long- VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

 

ĐÊM 

 

     Đêm chòng chành nghiêng ngả 

     Tiếng buồn rơi hư vô

     Lời kinh trầm khấn tội

     Tôi một kiếp mơ hồ...

      Đêm xào xạc lá rơi

      Hối hả tháng năm đời

      Có không và mất được

      Tôi xa rời cả tôi! 

       Đêm chong đèn đêm trắng

       Có ai thức cùng ai

       Não nề tiếng thở dài

       Tôi dỗ mình phôi phai

        Đêm thánh thiện trang đài

        Buông hết rồi thuỵ miên

        Có dáng ai đang thiền

        Tôi sao đành quên tôi! 

 

                                         Trần Mai Ngân 

                                            03-5-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền