*NL 8- Chùm Thơ Của Nhất Lang (GER)

 

Nhất Lang

 

 

Một Chút Ân Tình

 

Bao năm về lại quê chồng

Thấy con đã lớn, nhìn ông thêm già

Bà lòa ngồi góc trông xa

Ai như quen tiếng của nhà thằng hai

Con đi suốt mấy năm dài

Chẳng nghe tin tức, hình hài con đâu

Thằng hai gắn bó người sau

Mẹ cha, cùng cháu ai nào tội chi

Tuổi gìa cuộc sống Ku ki

Vài ba, năm nữa tức thì qui tiên

Con mau liệu tính hậu, tiền

Cháu bà đỡ ngượng, xóm giềng tiếng khen.

 

Nhất Lang

07-05-2018

 

Cái Gì Cũng Có Trước, Có Sau

 

Người quê hờn mấy cũng hòa

Dân thành một chút là ra trước tòa

Cái gì cũng phải đắn đo

Thị thành đừng vội quên lờ đồng quê.

 

 

Nhất Lang

07-07-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền