*4T 23- Bà Và Cháu (Thơ) Nhà Thơ Trương Thị Thanh Tâm (Mỹ Tho- VN)

 

Nhà Thơ Trương Thị Thanh Tâm

 

 

Bà & Cháu

 

 

Một đời há chẳng vui gì 

Dăm ba câu nói, cười khì là xong 

Cuộc đời nào có thong dong 

Sáng ngày mở mắt, gạo đong chưa kìa 

Hôm qua bà hứa sẽ dìa 

Vậy mà túi rổng, có quà gì đâu!

Thôi đành lặn lội qua cầu 

Còn dăm đồng lẻ, mua xâu bắp nè 

Chắc là cháu sẽ khóc nhè 

Bà không thương cháu, hội hè bà quên 

Cháu đây còn muốn bắt đền 

Bộ đầm, váy mới làm duyên bạn bè 

Cháu ơi, bà khất lại nhe 

Lần sau bà hứa, khi về bà mua 

Đời bà nhiều lắm thiệt thua 

Ăn trên ngồi trước, bà chưa có phần 

Quanh năm suốt tháng buồn lần 

Nợ cơm, nợ áo, nợ tiền trót vay 

Tuổi bà thất thập lai hy 

Đâu còn sức khoẻ, bải buôi kiếm tiền 

Nhìn con, nhìn cháu ưu phiền 

Đời sao còn kẻ lắm tiền để tiêu 

Còn bà nhà cửa liêu xiêu 

Cháu con phận bạc, tiêu điều xác xơ!

 

               Trương Thị Thanh Tâm 

                               Mytho 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền