*LN 19- Tưởng (Thơ) Nhà Thơ Lâm Nguyễn (Sài Gòn- VN)

 

Lâm Nguyễn

 

 

TƯỞNG...

 

Tình xưa tưởng dễ quên sao

Tình cờ gặp lại . Sóng gào trùng dương 

Quay cuồng cơn lốc vô thường

Ru nhau tới cõi du dương non bồng

Anh về kết nốt tơ vương

Tạo nên khúc nhạc thiên đường về em

 

LÂM NGUYỄN

(SÀI GÒN . VN)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0