*LN 19- Tưởng (Thơ) Nhà Thơ Lâm Nguyễn (Sài Gòn- VN)

 

Lâm Nguyễn

 

 

TƯỞNG...

 

Tình xưa tưởng dễ quên sao

Tình cờ gặp lại . Sóng gào trùng dương 

Quay cuồng cơn lốc vô thường

Ru nhau tới cõi du dương non bồng

Anh về kết nốt tơ vương

Tạo nên khúc nhạc thiên đường về em

 

LÂM NGUYỄN

(SÀI GÒN . VN)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền