*LHT 75- Đàn Ông Ghen (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Đàn Ông Ghen

 

Thương anh tôi cố, tôi chìu

Yêu anh tôi cũng nói nhiều về tôi

Một lòng, một dạ thế thôi

Thế mà anh cứ tòi mồi sanh ghen

Tôi là con gái như Sen

Nửa hồng, nửa trắng, người khen chuyện thường

Hoa xinh nở đẹp bên vườn

Ai mà không ngắm là phường dỡ hơi

Nói hoài, bảo mãi cạn lời

Chứng nào, tật nấy không rời cái nghi

Yêu anh tôi rõ cái gì

Cái gì nên giữ chờ khi chàng về

Xa lâu suốt mấy trăng thề

Gặp nhau chưa cạn..... đê mê chưa tàn

Dăm ba câu nói lỡ làng

Ngựa quay đường cũ, anh phàn nàn tôi

Yêu anh tôi cố bỏ trôi

Anh ừ, anh sẽ là người đàn ông

Mối may cha mẹ phải lòng

Hôn nhân ta sẽ vợ chồng bên nhau

Hứa lời chưa được bao lâu

Máu ghen lại thắm vào đầu anh thêm

Thôi thì chuyện ấm, chăn êm

Để tôi suy nghĩ có nên hay dừng.

 

Lệ Hoa Trần

12-05-2018

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền