*TĐAM 27- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Tịnh Đàm (TP HCM- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

LỜI YÊU.

 

Lửa tình , 

Thắp ở mắt , môi

Đủ không em ?

Nỗi bồi hồi anh trông .

Anh xin làm gió

Phiêu bồng...

Mang lời yêu rải...

Cánh đồng mơ em .

 

KHÔNG ĐỀ.

 

Vẫn còn đó...

Một nỗi buồn !

Tôi không biết nữa 

Cội nguồn từ đâu ?!

Cứ da diết...

Cứ rưng sầu !

Đôi khi , 

Chợt lắng vào sâu đáy hồn !

Hỏi tôi , 

Với những bồn chồn ?

Thấy chiều tím...

Nẻo hoàng hôn ,

Chạnh lòng !

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM . VN)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0