*TĐAM 27- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Tịnh Đàm (TP HCM- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

LỜI YÊU.

 

Lửa tình , 

Thắp ở mắt , môi

Đủ không em ?

Nỗi bồi hồi anh trông .

Anh xin làm gió

Phiêu bồng...

Mang lời yêu rải...

Cánh đồng mơ em .

 

KHÔNG ĐỀ.

 

Vẫn còn đó...

Một nỗi buồn !

Tôi không biết nữa 

Cội nguồn từ đâu ?!

Cứ da diết...

Cứ rưng sầu !

Đôi khi , 

Chợt lắng vào sâu đáy hồn !

Hỏi tôi , 

Với những bồn chồn ?

Thấy chiều tím...

Nẻo hoàng hôn ,

Chạnh lòng !

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM . VN)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền