*HXS 10- Xuân Tình (Thơ) Nhà Thơ Hoàng Xuân Sơn (USA)

 

Nhà Thơ Hoàng Xuân Sơn

 

 

Xuân Tình

 

 

 bán cầu. một nửa mặt em

nửa kia tôi đến

lạ miền thu dung

những con sông chẩy kỳ cùng

lối đi cỏ muộn

về chung lữ trình

lên đồi trải nghiệm phong linh

nghe xanh lễ nhạc tang tình

dao ca

chào em. một nốt hương òa

dưới chân. kín.  vỡ sương sa

lục hồng

giữ đời phi lộ không không

là mình có được tang bồng

thuỷ

cho..ung

 

 hoàng xuân sơn

tháng 4/2018

VHNC

Kommentar schreiben

Kommentare: 0