*HD 3- Đắng (Thơ) Tác Giả Huyền Diệu (Đồng Nai- VN)

 

Tác Giả Huyền Diệu

 

 

 ĐẮNG 

 

Đời là gì

Sao nghiệt ngã đắng cay

Chín mươi tuổi

Gặm măng rừng qua bữa

Con cụ đâu

Nhìn nghẹn ngào chất chứa

Tuổi xế chiều "răng khổ rứa"* cụ ơi

Các con đâu 

Để mặc cụ với đời

Say cờ bạc 

Hay rượu chè hút hít

Một đời người

Cũng hai lần con nít

Phải chăm nom

Như thủa bé thơ mà

Nỡ lòng nào

Quên công dưỡng mẹ cha

Bỏ cù bất 

Tấm thân già lẻ bóng

Đạo hiếu đâu

Hay lòng tà hết phõng

Che mất rồi

Ơn hiếu nghĩa dưỡng sinh...

Đừng để rồi

Lúc cha mẹ quyên sinh

Thắp nhang khói 

Vẻ nghĩa tình sau trước

Thì hỡi ơi

Cha mẹ nào hưởng được

Chỉ ngậm cười

Nuốt hết cả đắng cay

 

Huyền Diệu

Đồng Nai 20-05-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền