*LHT 83- Đợi Chờ (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Đợi Chờ

 

Một vòng nhật nguyệt chia đôi

Mà sao như thế kỷ trôi..... vắng người 

Cách nhau chỉ bến sông thôi 

Mà nghe như đã một trời xa xăm

Nắng vàng, chiều ngã, trăng thanh

Đợi người, ra đứng dỗ dành tim non

Chờ người dạ, sắc héo hon

Đến, về. Về, đến bồn chồn bâng khuâng

Ước gì đây, đó kề gần

Cho ngày thôi đợi, cho trăng thôi chờ.

 

Lệ Hoa Trần

20-05-2018

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0