*LD 2- Nuối Tiếc Những Ngày Xanh (Thơ) Tác Giả Lê Dương (Cà Mau- VN)

 

Tác Giả Lê Dương

 

 

 

Nuối Tiếc Những Ngày Xanh

 

(Tặng Tuoi BL..Ainhi Ngo 

Và các bạn nữ cùng u với tôi) 

 

Nhìn người ,tưởng gái còn son . 

Hỏi ra , sắp có đích tôn ,ẵm bồng . 

Áo xanh , áo tím ,áo hồng .. 

Xa xa , nhưng vẫn chạnh lòng ,cố nhân.. 

----- ------ ------- ----- 

Trách mình sao lúc đang xuân . 

Vô tư không biết .Tình gần ,tình xa. 

Trường tôi ,trong mát ao ta , 

Ai kia không tắm, lại xa ao người . 

------ ------ -------- ------- 

Cơn dông đi ngược ,mình tôi . 

Thanh xuân gió cuốn rụng rơi giữa đồng . 

Vui tươi ,gỡ mối tơ lòng . 

Tìm đâu thấy lá "diêu bông" Bây giờ .. 

 

Lê Dương 8c

Kommentar schreiben

Kommentare: 0