*LD 2- Nuối Tiếc Những Ngày Xanh (Thơ) Tác Giả Lê Dương (Cà Mau- VN)

 

Tác Giả Lê Dương

 

 

 

Nuối Tiếc Những Ngày Xanh

 

(Tặng Tuoi BL..Ainhi Ngo 

Và các bạn nữ cùng u với tôi) 

 

Nhìn người ,tưởng gái còn son . 

Hỏi ra , sắp có đích tôn ,ẵm bồng . 

Áo xanh , áo tím ,áo hồng .. 

Xa xa , nhưng vẫn chạnh lòng ,cố nhân.. 

----- ------ ------- ----- 

Trách mình sao lúc đang xuân . 

Vô tư không biết .Tình gần ,tình xa. 

Trường tôi ,trong mát ao ta , 

Ai kia không tắm, lại xa ao người . 

------ ------ -------- ------- 

Cơn dông đi ngược ,mình tôi . 

Thanh xuân gió cuốn rụng rơi giữa đồng . 

Vui tươi ,gỡ mối tơ lòng . 

Tìm đâu thấy lá "diêu bông" Bây giờ .. 

 

Lê Dương 8c

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền