*LHT 84- Mai Có Về Không Anh? (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

 

Mai có Về Không Anh?

 

Anh hứa hè qua anh sẽ về

Trọn mùa hoa phượng..... dọc bờ đê

Ngóng trông, chờ đợi mà chẳng thấy

Chỉ thấy người dưng lũ lượt kề

 

Anh hứa bao lần. Ôi! Vô kể

Thất lời nước mắt, giọt tuôn rơi

Héo hon theo tháng ngày mong đợi

Tình sầu chồng chất, dạ tái tê

 

Anh hứa hè ........ nay anh sẽ về

Vui mừng đứng tựa hội...... phu thê

Nhưng rồi cũng chỉ là xa vắng

Phượng tàn, phượng nở, mặc tiếng Ve.

 

Lệ Hoa Trần

21-05-2018

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền