*NL 9- Bên dòng Sông Trẹm (Thơ) Nhất Lang (GER)

 

Nhất Lang

 

 

Bên Dòng Sông Trẹm

 

Phải dè.....! Ngày ấy nói yêu em

Đặng, thất bày phân để thỏa thèm

Cứ mãi lặng thinh như miệng hến

Để rồi đôi mắt lại lem nhem

 

Khi nhìn em bước qua sông Trẹm

Theo chồng về tận chốn phương xa

Làm dâu nơi đất miền xứ lạ

Anh đứng bên sông lệ chảy nhòa

 

Phải dè........Ngày ấy c toạt ra

Em nói: Yêu anh đấy thật mà

Thuyền kia không chở người sang bến

Bây giờ hạt ngọc khỏi tuôn sa.

 

Nhất Lang

 

21-05-2018

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền