*TĐ 133- Giấu Lòng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Giấu Lòng

 

Giấu lòng biết đến bao lâu

Để rồi chuốt lấy khổ đau về mình

Sao ai cứ mãi lặng thinh

Lặng yên không nói đứng nhìn phương xa

Giấu lòng để chứng….rằng ta

Không buồn, không giận như là hư không

Không yêu lòng vẫn trống lòng

Bao lời Ong, bướm tợ dòng nước trôi

Giấu chi mà lắm người ơi

Nhị nhân đối diện đứng ngồi không yên

Bao năm lê bước kề liền

Chỉ mang nỗi khổ liên miên giống người

Hai đầu nỗi nhớ hai nơi

Hai môi muốn tỏ, nhưng lời lại ngăn

Kẻ thèm thì lại chối khăng

Kẻ mơ thì lại hỏi rằng ? Tại sao

Giấu lòng chi để hư hao

Héo mòn thân xác càu nhàu con tim

Mở đi để gở ưu phiền

Mở đi để đón vạn niềm vui tươi

Mở đi để nhận n cười

Tiếng yêu tha tiết mà người đợi mong.

 

Thủy Điền

29-05-2018

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền