TĐAM 29- Giữ Lại Em (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Hóc Môn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

GIỮ LẠI EM...

 

( Gởi đến KIM CHI "GÒ CÔNG TÂY"để nhớ một thời...)

 

Giữ lại em ,

Chút tình xưa !

Đã từ lâu lắm...

Vẫn chưa quên người .

Vọng âm tình ,

Mãi chơi vơi ...

Như con sóng vỗ bên trời 

Hư không !

Đời xanh thắm,

Ước mơ hồng

Đầm sen hương ngát...

Đêm lồng bóng trăng .

Giữ lại em ,

Đêm hoa đăng .

Cùng lời dâng nguyện ...

Vĩnh hằng yêu thương .

Dẫu mai có cách đôi đường ,

Thì tình chung đó...

Mãi nương mộng thầm .

Giữ lại em , 

Nỗi buồn câm .

Trách anh nông nổi...

Với lầm lỗi xưa .

Sang sông ,

Lỡ chuyến đò đưa .

Đành thôi.Thôi nhé...

Ta vừa mất nhau !

Cuộc tình nào dễ quên mau ,

Ở trong sâu thẳm...

Vẫn màu nhớ...Em !

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM . VN )

,

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền