TĐAM 29- Giữ Lại Em (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (Hóc Môn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

GIỮ LẠI EM...

 

( Gởi đến KIM CHI "GÒ CÔNG TÂY"để nhớ một thời...)

 

Giữ lại em ,

Chút tình xưa !

Đã từ lâu lắm...

Vẫn chưa quên người .

Vọng âm tình ,

Mãi chơi vơi ...

Như con sóng vỗ bên trời 

Hư không !

Đời xanh thắm,

Ước mơ hồng

Đầm sen hương ngát...

Đêm lồng bóng trăng .

Giữ lại em ,

Đêm hoa đăng .

Cùng lời dâng nguyện ...

Vĩnh hằng yêu thương .

Dẫu mai có cách đôi đường ,

Thì tình chung đó...

Mãi nương mộng thầm .

Giữ lại em , 

Nỗi buồn câm .

Trách anh nông nổi...

Với lầm lỗi xưa .

Sang sông ,

Lỡ chuyến đò đưa .

Đành thôi.Thôi nhé...

Ta vừa mất nhau !

Cuộc tình nào dễ quên mau ,

Ở trong sâu thẳm...

Vẫn màu nhớ...Em !

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM . VN )

,

Kommentar schreiben

Kommentare: 0