*VH 21- Quà Cưới Cho Em (Thơ) Nhà Thơ Vĩnh Hoàng (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Vĩnh Hoàng

 

 

QUÀ CƯỚI CHO-EM

 

Ngày anh về mang hoa rừng kết áo

Áo nàng dâu với tất cả chân tình

Em mĩm cười nghiêng vành nón xinh xinh

Bên anh lính giày sô và áo trận

                            *

                          *      *

Ngày anh về mang rất nhiều vỏ đạn

Làm nử trang ,để đám cưới chúng mình

Em thẹn thùng nhìn sính lể nhà binh

Rồi khẻ bảo lính nghèo thôi cũng được

                                *

                            *        *

Ngày anh về mang xe tăng lội nước

Thay xe hoa đến đón rước nàng dâu

Em thẹn thùng rồi e lệ cúi đầu

Lòng rung cảm làm ửng hồng đôi má

                                *

                              *      *

Ngày anh về mang ca nông đại bác

Bắn rền vang thay tiếng pháo vu quy

Anh sẳn sàng em hãy xuống lệnh đi

Lính pháo thủ bắn cho vào trúng đích ./.  

 

                                Vĩnh-Hoàng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền