*LHT 91- Vết Thương Lòng (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Vết Thương Lòng

 

Tim tôi thủng bởi làn tên phản bội

Máu hận tình rỉ rả không nguôi

Ngày anh đi hoa lá tả tơi

Vòng trời đất một màu u tối

 

Sao anh nở vươn cung bắn vội

Một cuộc tình trong trắng trong tôi

Mà ra đi không nói một lời

Để tôi phải một đời tiếc nuối

 

Nầy anh hi ! Rằng anh có vội ?

Giết cuộc tình bằng lưỡi gươm đao

Nhìn con tim lăn cuốn, cuộn nhào

Cuối mặt xuống mà không tội lỗi.

 

Lệ Hoa Trần

09-06-2018

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền