*TĐ 145- Khúc Đoạn Trường (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Khúc Đoạn Trường

 

Chiều về nhớ nước cạn, ròng

Sáng thương cây lúa trổ đòng thiếu phân

Xoay quanh chưa hết một vòng

Đời tô bao nét nhọc nhằn lên gương

Ai ai….. qua “Khúc Đoạn Trường “

Tiếng cười chưa dứt, nỗi buồn theo sau

Trăm năm một kiếp giả…., chào…….

Chỉ trong tích tắc. Hỡi nào được chi

Sao đời cứ mãi sân si ?

Sao đời cứ mãi phân ly tình người

Kém, hơn hai chữ hai ngôi

Cách xa muôn dặm cho đời nhạt- chua

Hãy yêu đoàn kết, vui đùa

Cho đời thêm đẹp, nắng mưa đều hòa

Còn nghe được khúc hoan ca

Hơn là thù hận chia xa muôn trùng.

 

Thủy Điền

 

09-06-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền