*LHT 92- Ngày Đầu Anh Yêu Tôi (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

Ngày Đầu Anh Yêu Tôi

 

Anh thường hay mở lối

Rằng ta thuộc nhau rồi

Ngước nhìn về xa xôi

Em bảo! Tùy anh thôi

 

Lời đầu tiên khẽ nói

Em yêu rồi anh ơi

Choàng vào nhau tựa gối

Nầy cô bé lòng tôi

 

Thời gian đi khắp lối

Một mình em đơn côi

Lời đầu nay gian dối

Hai đứa giờ hai nơi

 

Tiếc tình, tôi tiếc nuối

Sao bội bạc người ơi

Ra đi mà không nói

Bỏ bạn, …..dở đời tôi.

 

Lệ Hoa Trần

 

10-06-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0