*HN 7- Giọt Máu Nào Trôi Đi (Thơ) Tác Giả Hoa Nguyên (VN)

 

Tác Giả Hoa Nguyên

 

 Giọt Máu Nào Trôi Đi

1anhve

 

Anh em nào như thể tay chân?

Cánh tay ta đưa nhiều ngón cụt

Khi bước đi trên đường đầy gai góc

Máu ứa bàn chân cơ nhỡ ruột…rà!

Anh em nào như thể tay chân

Cánh tay gảy hay là chân cụt

Hãy đi và vẽ những tiếng chuông

Thiên đường của tay chân tù ngục

Những ngón tay bàn chân trong trại mộc

Làm sao cho máu chảy ruột mềm

Giọt máu nào trôi đi nước lã

Có mặt trời ngã giá bóng đêm

Những giọt máu bán mua không mặn

Nên mặt da nhiều lúc cũng ươn hèn

Hớp rượu tàn cũng nghe cay đắng

Có bóng ngày rời rã bóng đêm..

Có tiếng cười lời nói thâm uyên…

Từ trong thân tình xen lẫn dối gian

Thành thói đời ba hoa ngạo mạng

Ta chán chường qua ngõ dã tâm

Tiếng ong ve…nông nổi tình câm..

Ta về đây quanh quẩn… thú cầm

Đâu rồi thuở oanh rờn chiến địa

Có bạn thù xương máu đầm đìa

Đường đi qua có sinh có tử

Dây tử thần đến lược phải xưng danh

Nơi đó một con đường lành dữ

Vạch luân hồi thả xuống chợt mong manh…

 

Hoa Nguyên

VHNC

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền