*WI 8- Đuổi Khéo (Thơ) Web Inhaber (GER)

 

Web Inhaber

 

 

Đuổi Khéo

 

Bà Ngoại nói :

Nầy ! Cháu mau về bên Nội

Bà phải lo

Con Cậu bụng no

Đừng khéo thưa

Ngoại chẳng còn thừa

Ôi ! Nghe ngoại nói

Mau về bên nội

Lòng cháu đau

Đau, biết dường nào

Cũng một thời là cháu với nhau

Sao ngoại nở đan tâm đuổi khéo.

 

Web Inhaber

 

20-06-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền