*LHT 104- Tình Là Hư Không (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

 

Tình Là Hư Không

 

Mười năm em vẫn ngày ngày

Mười năm em vẫn giỏ đầy hái hoa

Mười năm hai buổi vào, ra

Mười năm đứng ngắm người ta bên vườn

Mười năm hoa tỏa hương thơm

Mười năm Ong, Bướm chẳng thèm ghé thăm

Mười năm nước mắt rưng rưng

Mười năm chờ đợi gió, trăng chẳng màng

Mười năm thiếp biết yêu chàng

Mười năm mới thấy tình gần mà xa

Mười năm mới hiểu người ta

Mười năm mới rõ tình là hư không.

 

Lệ Hoa Trần

27-06-2018

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0