*ND 4- Người Xưa (Thơ) Nhà Thơ Nam Dao (France)

 

Nhà Thơ Nam Dao

 

 

Người Xưa

 

Bụi đường bay

                            trắng mắt

ngày xưa xa  mất rồi

 

Vẫy tay

                   thôi hò hẹn

nhìn một lần

 mây trôi

 

Ai đi? ai ở lại?

Gió trốn một góc trời

 

Vỗ tay, nghe tiếng vỗ

làm nát lòng nhau  thôi

 

Nam Dao

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền