*ND 4- Người Xưa (Thơ) Nhà Thơ Nam Dao (France)

 

Nhà Thơ Nam Dao

 

 

Người Xưa

 

Bụi đường bay

                            trắng mắt

ngày xưa xa  mất rồi

 

Vẫy tay

                   thôi hò hẹn

nhìn một lần

 mây trôi

 

Ai đi? ai ở lại?

Gió trốn một góc trời

 

Vỗ tay, nghe tiếng vỗ

làm nát lòng nhau  thôi

 

Nam Dao

Kommentar schreiben

Kommentare: 0