*TĐ 164- Hương Bưởi Bay Xa (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Hương Bưởi Bay Xa

 

Cây bưởi vườn bên đã nhạt màu

Hương hoa cũng thế, bốc bay cao

Có lẽ ! Cơn giông ngày hôm ấy

Để lại vườn quen nỗi nghẹn ngào

 

Như lời vàng ngọc mới vừa trao

Hữu hữu, thân thân mới dạo nào

Bỗng dưng biết mất. Thành xa lạ

Vườn thắm giờ đây đã kéo rào

 

Hương Bưởi không còn vươn, lan tỏa

Vần thơ bay vút tận phương nao

Vấn vương tôi viết bài thương Bưởi

Xin đừng vội vả ! Mãi....... ngàn sau !

 

Thủy Điền

04-07-2018

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0