*TMN 28- Tìm Bậu (Thơ) Nhà Thơ Trần Mai Ngân (Vĩnh Long- VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

 

Tìm Bậu 

 

Bậu về - Sáo qua sông

Ta ở lại chạnh lòng

Hương Bậu còn trên áo

Sao bảo là dễ quên ! 

 

               Bậu về có vấn vương

               Đôi má thắm màu hường

               Áo bà ba duyên dáng

               Ta cứ đợi hoài thương ...

 

Năm tháng trôi đi mãi

Bậu không lại nơi này

Nỗi nhớ ta đong đầy

Cũng đành chôn tuyệt vọng ! 

 

                 Chiều nay qua sông rộng

                 Tìm dáng Bậu thinh không

                  Đôi má thắm hồng đào

                  Môi cười đầy như mộng ...

 

Bây giờ đang ở đâu

Bậu giờ đang ở đâu

Để dạ ta mãi sầu 

Tìm nhau đến bạc đầu !

 

        Trần Mai Ngân 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền