*LHT 109- Quê Em (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

 

 

Quê Em

 

 

Lá Sen che giọt nắng trời

Làm duyên con gái Tháp mười đó anh

Lá xanh, làn tóc cũng xanh

Môi son, má đỏ như cành Sen hoa

Gái quê chân chất hiền hòa

Ai xuôi...sông nước.... ghé qua một lần

Nghe em đứng hát, ngâm vần

Khi chiều nắng tắt theo đàn.....về thôn

Quê em Sa Đéc tiếng đồn

Quê em Đồng tháp- Sài gòn chẳng xa

Hàng năm tháng sáu mưa sa

Là mùa Sen nở gần- xa khắp vùng

Mời anh, mời bạn cùng chung

Về quê em nhé. Tam nông, Châu thành

Tân hồng, Hồng ngự, Thanh bình

Lấp vò, Cao lãnh, Lai Vung, Tháp mười

Ta cùng đêm trải hội vui

Dưới trăng đốt lửa, thưởng....mùi cá trui.

 

Lệ Hoa Trần

05-07-2018

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền