*WI 9- Than Phận (Thơ Vui) Web Inhaber (GER)

 

Web Inhaber

 

 

 Than Phận

 

Ba đứa cùng chung ngủ một mùng

Người thì quây mặt, kẻ quây lưng

Sướng sung, hờn giận hai thế giới

Hớn hở, cười vui. Khóc, lạnh lùng.

 

Web Inhaber

08-07-2018

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0