*WI 9- Than Phận (Thơ Vui) Web Inhaber (GER)

 

Web Inhaber

 

 

 Than Phận

 

Ba đứa cùng chung ngủ một mùng

Người thì quây mặt, kẻ quây lưng

Sướng sung, hờn giận hai thế giới

Hớn hở, cười vui. Khóc, lạnh lùng.

 

Web Inhaber

08-07-2018

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền