*LHT 114- Tự Hỏi ? (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

Tự Hỏi ?

 

Em biết chiều nay anh lỗi hẹn

Nhưng em vẫn cố. Đợi, ngóng chàng

Như .......sông Hương lặng.........chìm trong nắng

Đợi hoàng hôn ngã, gió lên cao

 

Em biết chiều nay có kẻ đau

Thương ai khoắc khoải lệ tuôn trào

Bao lần hứa hẹn rồi thất hẹn

Mà sao cứ mãi dạ nôn nao

 

Chẳng biết vì sao chẳng biết sao

Chiều lên là cứ nhớ dạt dào

Luôn mang hy vọng và tự hỏi ?

Sao người lại ngỡ chối tình nhau.

 

Lệ Hoa Trần

12-07-2018

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0