*LHT 114- Tự Hỏi ? (Thơ) Nhà Thơ Lệ Hoa Trần (GER)

 

Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

 

Tự Hỏi ?

 

Em biết chiều nay anh lỗi hẹn

Nhưng em vẫn cố. Đợi, ngóng chàng

Như .......sông Hương lặng.........chìm trong nắng

Đợi hoàng hôn ngã, gió lên cao

 

Em biết chiều nay có kẻ đau

Thương ai khoắc khoải lệ tuôn trào

Bao lần hứa hẹn rồi thất hẹn

Mà sao cứ mãi dạ nôn nao

 

Chẳng biết vì sao chẳng biết sao

Chiều lên là cứ nhớ dạt dào

Luôn mang hy vọng và tự hỏi ?

Sao người lại ngỡ chối tình nhau.

 

Lệ Hoa Trần

12-07-2018

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền