*TĐAM 35- Về Thương Phận Mình (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

V Thương Phận Mình 

 

Tìm gì ?

Để nhớ

Và quên !

Trong tình yêu lỡ

Một niềm khôn khuây !

Mỗi chiều ,

Tôi vẫn ngồi đây .

Vời trông bóng nhạn ...

Đã gầy nẻo sương !

Tìm gì ?

Giữa chốn vô thường .

Một tôi hụt hẫng ...

Về thương phận mình !

Cũng may ,

Còn được chút tình

Mà em cho nợ

Lại hình như ...quên !

Đâu hay ,

Hạnh phúc gần bên .

Nụ hôn thầm trách

Vỡ trên môi người !

Tạ ơn em,

Tạ ơn đời ...

Cho tôi thấy lại...

Một trời yêu thương .

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM . VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0