*TĐAM 35- Về Thương Phận Mình (Thơ) Nhà Thơ Tịnh Đàm (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

V Thương Phận Mình 

 

Tìm gì ?

Để nhớ

Và quên !

Trong tình yêu lỡ

Một niềm khôn khuây !

Mỗi chiều ,

Tôi vẫn ngồi đây .

Vời trông bóng nhạn ...

Đã gầy nẻo sương !

Tìm gì ?

Giữa chốn vô thường .

Một tôi hụt hẫng ...

Về thương phận mình !

Cũng may ,

Còn được chút tình

Mà em cho nợ

Lại hình như ...quên !

Đâu hay ,

Hạnh phúc gần bên .

Nụ hôn thầm trách

Vỡ trên môi người !

Tạ ơn em,

Tạ ơn đời ...

Cho tôi thấy lại...

Một trời yêu thương .

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM . VN )

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền