*TĐAM 37- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Tịnh Đàm (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

* ĐỢI...

 

Lửa tàn , hương lạnh

Bấy lâu !

Tôi ơn em...

Chút nhiệm mầu từ đây .

Để vui lại 

Phút sum vầy

Mà bao năm , vẫn chưa đầy...ước mong !

Lặng thầm mưa

Rớt ngoài song ,

Ngày thơm hương mới...

Đêm chong đèn ,

Chờ ...

Người về , 

Chan chứa tình thơ .

Duyên đời thắm mối...

Bây giờ cho nhau .

 

*GỞI NGƯỜI CHỐN XA

 

Vầng trăng bao lượt

Khuyết , đầy 

Mà người xa mãi...

Chân mây

Chưa về !

Tình xưa ,

Nghe cũng tái tê

Trách người , nỡ để lời thề...

Gió bay !

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM.VN)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền