*TĐAM 37- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Tịnh Đàm (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Tịnh Đàm

 

 

* ĐỢI...

 

Lửa tàn , hương lạnh

Bấy lâu !

Tôi ơn em...

Chút nhiệm mầu từ đây .

Để vui lại 

Phút sum vầy

Mà bao năm , vẫn chưa đầy...ước mong !

Lặng thầm mưa

Rớt ngoài song ,

Ngày thơm hương mới...

Đêm chong đèn ,

Chờ ...

Người về , 

Chan chứa tình thơ .

Duyên đời thắm mối...

Bây giờ cho nhau .

 

*GỞI NGƯỜI CHỐN XA

 

Vầng trăng bao lượt

Khuyết , đầy 

Mà người xa mãi...

Chân mây

Chưa về !

Tình xưa ,

Nghe cũng tái tê

Trách người , nỡ để lời thề...

Gió bay !

 

TỊNH ĐÀM

(TP.HCM.VN)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0