*LD4- Thơ Tự Bạch (Thơ) Tác Giả Lê Dương (Cà Mau- VN)

 

Tác Giả Lê Dương

 

 

Thơ T Bạch

 

Không sang, mà cũng chả giàu 

Quanh nhà, xa có đi đâu bao giờ 

Yêu người, yêu họa, yêu thơ 

Trăng lên ta lại ngẩn ngơ với đồng 

Vui tươi giữ mãi trong lòng 

Xấu xa, sầu não ta không có gì 

Sang giàu không đến. Cần chi 

Vài mươi năm nữa, ta đi mất rồi 

Thả hồn ta, khắp muôn nơi .

Năm châu, bốn biển đất trời bao la .

 

Mỹ phước 20 ...7 ..2018

Lê Dương

Kommentar schreiben

Kommentare: 0