*LD4- Thơ Tự Bạch (Thơ) Tác Giả Lê Dương (Cà Mau- VN)

 

Tác Giả Lê Dương

 

 

Thơ T Bạch

 

Không sang, mà cũng chả giàu 

Quanh nhà, xa có đi đâu bao giờ 

Yêu người, yêu họa, yêu thơ 

Trăng lên ta lại ngẩn ngơ với đồng 

Vui tươi giữ mãi trong lòng 

Xấu xa, sầu não ta không có gì 

Sang giàu không đến. Cần chi 

Vài mươi năm nữa, ta đi mất rồi 

Thả hồn ta, khắp muôn nơi .

Năm châu, bốn biển đất trời bao la .

 

Mỹ phước 20 ...7 ..2018

Lê Dương

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền