*TMN 33- Ngổn Ngang (Thơ) Nhà Thơ Trần Mai Ngân (Vĩnh Long- VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

 

Ngổn Ngang

 

Ngổn ngang mù rối dây tơ

Giam tôi trong những giấc mơ cuộc đời

Trăm năm đã quá  ơ thờ 

Đã đi đã đến đã chờ đã xa...

Ngổn ngang mộng ảo phù hoa

Kéo tôi  trượt ngã ta bà hoang mang

Dối gian , oan trái xếp hàng

Mơ mơ tỉnh tỉnh ...ngỡ ngàng một tôi !

Mai này về cõi xa xôi

Phù vân chừng ấy đành thôi ...cũng đành !

 

                                 Trần Mai Ngân

                                    02-8-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0