*TMN 33- Ngổn Ngang (Thơ) Nhà Thơ Trần Mai Ngân (Vĩnh Long- VN)

 

Nhà Thơ Trần Mai Ngân

 

 

Ngổn Ngang

 

Ngổn ngang mù rối dây tơ

Giam tôi trong những giấc mơ cuộc đời

Trăm năm đã quá  ơ thờ 

Đã đi đã đến đã chờ đã xa...

Ngổn ngang mộng ảo phù hoa

Kéo tôi  trượt ngã ta bà hoang mang

Dối gian , oan trái xếp hàng

Mơ mơ tỉnh tỉnh ...ngỡ ngàng một tôi !

Mai này về cõi xa xôi

Phù vân chừng ấy đành thôi ...cũng đành !

 

                                 Trần Mai Ngân

                                    02-8-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền