*LD 6- Tình Thơ (Thơ) Tác Giả Lê Dương (Bình Dương- VN)

 

Tác Giả Lê Dương

 

 

 

Tình Thơ

 

(Tặng nhà thơ Thuy Đin)

 

Tri âm thơ bạn với ta .

Ta vui, thơ bỗng nở hoa lòng người .

Ta buồn, thơ cũng bùi ngùi .

Cùng ta nỗi nhớ về nơi cháy lòng .

---- ------ ----- 

Nhân gian một cõi phiêu bồng .

Mới vừa thấy đó, lại không mất rồi .

Lòng ta thơ hiểu mà thôi .

Ta vui, ta có một đời tình thơ ..

 

Bình Dương ngày 6...8...2018

Lê Dương .

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền