*LD 6- Tình Thơ (Thơ) Tác Giả Lê Dương (Bình Dương- VN)

 

Tác Giả Lê Dương

 

 

 

Tình Thơ

 

(Tặng nhà thơ Thuy Đin)

 

Tri âm thơ bạn với ta .

Ta vui, thơ bỗng nở hoa lòng người .

Ta buồn, thơ cũng bùi ngùi .

Cùng ta nỗi nhớ về nơi cháy lòng .

---- ------ ----- 

Nhân gian một cõi phiêu bồng .

Mới vừa thấy đó, lại không mất rồi .

Lòng ta thơ hiểu mà thôi .

Ta vui, ta có một đời tình thơ ..

 

Bình Dương ngày 6...8...2018

Lê Dương .

Kommentar schreiben

Kommentare: 0