*LNQA 19- Sáo Kêu (Thơ) Nhà Thơ Lê Ngọc Quế Anh (USA)

 

Nhà Thơ Lê Ngọc Quế Anh

 

 

Sáo Kêu

 

Sáng

cuối  Xuân 

trời xanh 

trong sân nhà

bông cúc nở vàng

ngoài ngõ

hoa lan đơm trắng...

 

Nắng lên

mình  ra sân

ngồi hong tóc 

nhìn đàn chim sẻ

nhảy nhót lao xao

mình bảo vui cô bạn

bên rào:

 

- Nhà ba tôi Việt Nam

có nuôi con Sáo

mỗi khi ai đến

  

nó ngoẽo đầu

một bên kêu tên 

thằng em tôi líu lác

"Sáu Lạc...Sáu Lạc"

"nhà có khách...Có khách"

. . . .

 

 2018

Lê Ngọc Quế Anh

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền