*LN 49- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Lâm Nguyễn (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Lâm Nguyên

 

 

Hàn Sơn Tự

 

Ai đến hành hương chùa núi Hàn

Cô Tô phải ghé bến đò ngang

Tiếng chuông đánh động hồn người khó

Lời kệ ngân vang trí kẻ sang

Bá tánh đắm chìm trong khói phủ

Chúng sinh vùng vẫy giữa sương tan

Trần gian bể khổ trầm kha bệnh

Độ thế cứu nhân ấy thánh thang

 

LÂM NGUYÊN 

(Sài gòn)

 

Một Mình

 

Một mình đếm bước thời gian

Buồn theo từng chiếc lá vàng nhẹ gieo

Gió heo may thổi hắt hiu

Chợt nghe một cõi cô liêu trong hồn

Nhớ về kỷ niệm vàng son

Qua rồi đâu nữa giờ còn mình ta!

 

                   LÂM NGUYÊN 

                        (Sài gòn)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền