*TĐ 188- Bóng Đêm (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Bóng Đêm

 

Bóng đêm ta gọi mãi

Xa lắc một hình hài

Vô vọng. Ôi ! Vô vọng

Mà nào có biết, hay

 

Mơ đêm, rồi mơ ngày

Bóng dáng nàng tôi thương

Đêm Thức suốt canh trường

Nhìn xa lòng khoắc khoải

 

Bóng đêm làm khờ dại

Tiều tụy xác chinh nhân

Chí nam nhi rụi dần

Giữa trần gian khao khát.

 

Thủy Điền

16-08-2018

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0