*TĐ 188- Bóng Đêm (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Bóng Đêm

 

Bóng đêm ta gọi mãi

Xa lắc một hình hài

Vô vọng. Ôi ! Vô vọng

Mà nào có biết, hay

 

Mơ đêm, rồi mơ ngày

Bóng dáng nàng tôi thương

Đêm Thức suốt canh trường

Nhìn xa lòng khoắc khoải

 

Bóng đêm làm khờ dại

Tiều tụy xác chinh nhân

Chí nam nhi rụi dần

Giữa trần gian khao khát.

 

Thủy Điền

16-08-2018

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền